Home     News     Culture and energy efficiency meet together
ENERBUILD Speaker

With this links you can download a list of experts who could be a speaker at your event.


Logo Alpine-Space Programm

 

 

 

Mutual exchange projects

 

logo-web_alphouse.png

 

logo-web_irh-med.png

 

logo-web_superbuildings.png

 

logo-web_cec5.png

 

logo-web_open-house.png

 

 

Culture and energy efficiency meet together

The challenge that was presented to the slovenian architects was integration of the passive house standard into fragile environment represented by three different house types.

24 teams prepared documentation for houses typical for Northern Primorska region. The transition between Alpine and Mediteranean area is the reason for differences in different house types in a relatively small region. All the projects were evaluated by the commission of experts and posters were then presented on several exhibitions in Ljubljana, Bovec, Kobarid, Tolmin and soon in Cerkno. All the process is well supported by dissemination of results through local and national media and also some presentations on the opening events.

 

Extract (in Slovenian) from the report of the commission

Dvanajstčlanska komisija, sestavljena iz predstavnikov naročnika, ZAPS-a, izvedenke za kulturno dediščino, izvedenke za pasivne hiše ter poročevalca, je izmed 24 prispelih elaboratov podelila 8 nagrad in 6 priznanj, preostala dela pa so bila upravičena do odškodnine.

V natečajnem sklopu B (kobariško-tolminska hiša) ni bila podeljena prva nagrada, saj nobena natečajna rešitev ni izpolnjevala kriterijev komisije, zaradi enakovrednih ocen pa sta bili podeljeni dve tretji nagradi. Prav tako se v sklopu C (škofjeloško-cerkljanska hiša) nobena natečajna rešitev ni zadosti približala prvo uvrščeni – iz tega razloga v tem natečajnem sklopu ni bila podeljena druga nagrada.

Vseh 24 sodelujočih avtorjev/avtorskih skupin je skladno s pogoji natečaja moralo oddati rešitve za vse tri tipe hiše (bovško, kobariško-tolminsko in škofjeloško-cerkljansko). Nagrade in priznanja si je med seboj razdelilo 7 avtorjev oz. avtorskih skupin. Najuspešnejši so bili arhitekti in sodelavci skupine Atelier Arhitekti d.o.o., ki so prejeli dve prvi nagradi (za bovško in škofjeloško-cerkljansko hišo) ter drugo nagrado za kobariško-tolminsko hišo.

Ocenjevalna komisija je rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po naslednjih merilih: umestitvi v prostor, oblikovanju, funkcionalni zasnovi, tehničnih rešitvah, ekonomičnosti in energijski učinkovitosti.

Splošna ugotovitev komisije ob pregledu natečajih predlogov za vse tri tipe hiš je, da večina predlogov ne dosega pričakovanega nivoja obdelave. Temeljni očitek večini predlogov je, da vodila za oblikovanje in konstruiranje objektov, ki bi služila kot strokovne usmeritve za dokumente urejanja prostora, niso bila podana. Prav tako ni kakovostno opisanih in v risbi prikazanih spojev stavb v krajinsko razpoznavne oz. načinu bivanja primerne urbanistične sestave. Ti naj bi upoštevali tako značilnosti zemljišča in klimatske danosti kot tudi izoblikovanje zasebnih in povezovalnih okolij, gospodarno navezavo na obstoječo ali predvideno omrežje gospodarske javne infrastrukture.

Možne izvedbe posameznih gradnikov arhitekture – oken, ograj, stopnišč, zunanjih ureditev – niso nakazane. S tem bi se izkazalo upoštevanje gospodarnosti, trajnostne usmerjenosti, upoštevane rabe lokalnih gradiv in načinov izvedbe. »Slikarsko« so podani portreti bolj ali manj modnih hiš, prikazana (ne)uporabnost objekta s pripadajočim zemljiščem.

Za nekatere nepogrešljivi večnamenski prostori so izginili iz tlorisov. Prikazuje se umeščenost hiše v prostor, le redki prikažejo umeščenost uporabnika v (ob) hišo. Podeželski prostor razsvetljujemo s privlačno urbanostjo in izkazovanjem svetovljanstva. Ne spoznavamo naše razpoznavosti in ne nadgrajujemo lastnih dragocenih znanj, obrti, običajev. Odrekamo se rabi vse manj prisotne »kmečke pameti«.

Arhitekturna zasnova rešitev v natečajnih elaboratih večinoma upošteva bistvena načela za načrtovanje pasivne hiše. Z vidika stavbne tipologije so primeri hiše bovškega in kobariško-tolminskega tipa bolj dodelani in bolje upoštevajo ter nadgrajujejo tradicionalno stavbno tipiko kot rešitve škofjeloško-cerkljanskega tipa. Pri slednjih je pri večini elaboratov stavbna tipologija dokaj slabo razpoznavna.

Document Actions

 

News
CCTP evaluiert 3 Schweizer Gebäude
CCTP evaluierte mit dem ENERBUILD-Tools drei öffentliche Schweiz...   >>
Stakeholders from Kozjansko landscape park on a study visit
Park management organized a tour for stakeholders to the Soca val...   >>
Excursion to Vorarlberg
A group of architects, decision makers and other important stakeh...   >>
Booklet ''Pasivna hisa Posocja''
Pososki razvojni center as a partner of the Enerbuild project has...   >>
Schweizer Partner bei der Energy Expedition
Vom Montag 23. April bis Dienstag 24. April 2012 trafen sich übe...   >>